Centrum
pro duševní
zdraví

Diana Kubů

asistentka

Narozena v r. 1968 v Mělníce.
V roce 1986 ukončila studium na gymnáziu v Mělníce a v roce 1989 Střední školu sociálně právní v Praze, obor sociálně právní činnost.
Od r. 1991 se věnuje józe. V letech 2004–2007 vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze, FTVS, učitel jógy I. třídy. Od r. 2006 až dosud vede vlastní kurzy klasické jógy pro dospělé, těhotné, sportovce i děti. Dále kurzy meditací, relaxací a zdravého dýchání.

V Héliu má na starosti administrativní úkony - objednávání pacientů, přeobjednání, zajišťuje zaslání receptů, napsání lékařských zpráv a pod.

Kurzy a výcviky

• Ministerstvo vnitra ČR - Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, 1993
• Institut lidských vztahů Magistrátu hl.m. Prahy - kurz Lidský vztah jako součást profese, 1994
• Probační a mediační služba Praha - Kurz efektivní komunikace, mediace, 1996
• Kurz První pomoci, lektorka ČČK, 2012
• Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí 2014 – zdravotnice na dětských akcích

Kontakt

• tel: 266 090 174 (pondělí 9:00 – 14:00, čtvrtek 8:00 – 13:00)