Centrum
pro duševní
zdraví

Úvod

PERSONÁLNÍ ZMĚNY AMBULANCE

Ke dni 30.6.2021 u nás ukončila pracovní poměr sestřička Katka Mesteková. Katce děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdaru v dalším životě, pracovním i osobním.
Od 1.7. 2021 nastoupila nová sestřička, Anna Kolmanová, která se bude věnovat středy odpoledne hlavně aplikacím depotních injekcí.
Od 1.9. se náš tým rozrostl i o asistentku, Dianu Kubů, která převezme administrativní úkony v ambulanci jako je objednání, přeobjednání, zaslání receptů, vystavení lékařských zpráv a pod. Kontaktovat ji můžete pondělky a čtvrtky dopoledne.

O NÁS

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. provozuje psychiatrickou ambulanci v Praze 9 - Letňanech. Naši lékaři nabízejí vstřícnou a moderně vedenou všeobecnou psychiatrickou péči pro dospělé.

Pracuje u nás více lékařů, přičemž každý pacient dochází pouze k jednomu, stálému lékaři.

Na vyšetření je nutné se vždy předem objednat.

V nabídce ambulantní péče jsou i psychoterapeutické skupiny a také kurzy a semináře - nácviky různých relaxačních technik.

Smlouvy máme s následujícími zdravotními pojišťovnami:

Adresa ambulance

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.
Frýdecká 439, Praha 9 - Letňany
budova polikliniky Lege Artis - 2. patro, konec chodby

Kurzy a výcviky v psychoterapii

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. se rovněž podílí na organizaci některých kurzů z oblasti psychoterapie a z oblasti péče o novorozence. Více informací na www.vycviky.cz.