Centrum
pro duševní
zdraví

Úvod

Vážení pacienti,
provoz naší ambulance jsme nepřerušili. Tak, jako jsme na jaře mohli vykazovat i distanční (telefonickou) formu vyšetření, v těchto dnech to již možné není z důvodu neproplácení zdravotními pojišťovnami. Jedinou možností pro vykázání distanční formy kontroly je oficiálně nařízená karanténa.
Prosíme proto o dodržování termínů kontrolních vyšetření - v případě, že jste zdraví a nevykazujete žádné známky respiračního onemocnění - předejdeme tím případnému přetížení ambulantního provozu po uvolnění vládou nařízených restrikcí.
Děkujeme a přejeme hodně zdraví.
MUDr. Mira Babiaková - vedoucí lékařka

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. provozuje psychiatrickou ambulanci v Praze 9 - Letňanech. Naši lékaři nabízejí vstřícnou a moderně vedenou všeobecnou psychiatrickou péči pro dospělé.

Pracuje u nás více lékařů, přičemž každý pacient dochází pouze k jednomu, stálému lékaři.

Na vyšetření je nutné se vždy předem objednat.

V nabídce ambulantní péče jsou i psychoterapeutické skupiny a také kurzy - nácviky různých relaxačních technik.

Smlouvy máme s následujícími zdravotními pojišťovnami:

Adresa ambulance

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.
Frýdecká 439, Praha 9 - Letňany
budova polikliniky Lege Artis - 2. patro, konec chodby

Kurzy a výcviky v psychoterapii

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. rovněž organizuje kurzy a semináře z oblasti psychoterapie a z oblasti péče o novorozence. Více informací na www.vycviky.cz.