Centrum
pro duševní
zdraví

MUDr. Miroslav Sekot

psychiatr

Narozen 1968, absolvent 1. lékařské fakulty UK v r. 1992. V letech 1992 – 1994 pracoval v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosích. Od 1994 do 2013 pracoval na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty VFN a UK.
Od roku 2013 pracuje v psychiatrických ambulancích (Hélio - Praha 9 Letňany a INEP Praha 8-Karlín) a jako psychiatrický konziliář v nemocnici Měšice.

Odborný zájem

Dosažená kvalifikace

Kursy a výcviky

Pedagogická a lektorská činnost

Kontakty