Centrum
pro duševní
zdraví

Terapeutické skupiny

Skupina pro klienty, 
kteří se vyrovnávají s úzkostmi, vnitřním napětím, depresivním prožíváním, zaměřená na relaxaci, práci s tělem a další neverbální techniky

Skupina je určena především těm, kteří prochází osobnostní vztahovou nebo pracovní zátěžovou životní situací, nebo jsou vystaveni negativním účinkům dlouhodobého stresu, projevujícím se úzkostí, vnitřním napětím, nespavostí či depresivním laděním (smutek, plačtivost, oslabení vůle, nechutenství) apod.

Cílem skupiny je dosáhnout stabilizace v osobním a profesním životě, zlepšit jeho kvality, zabránit rozvoji chronifikace tělesných příznaků a tím předejít případným psychosomatickým onemocněním.

Program skupiny je zaměřen na práci s výše uvedenou symptomatikou. Zahrnuje verbální i neverbální techniky.
Verbální část nabízí sdílení a podporu ve skupině, využíváme prvky dynamické náhledové psychoterapie, krizové intervence a edukace. Tempo skupinového procesu se přizpůsobuje individuálním potřebám jednotlivých klientů.
Verbální část trvá standardně 90 min. Po krátké pauze navazuje část neverbální.
V neverbální části se klienti seznámí se základními technikami nekontaktní práce s tělem vhodnými pro zvládání zátěžových situací, úzkostných a panických stavů, osvojí si také základy relaxace a řízené imaginace.

Psychoterapie zaměřená na tělo je specifický přístup k sebepoznání, seberozvoji a duševní úzdravě, který obohacuje celý psychoterapeutický proces navíc o práci s klientovým tělem a jeho tělesnými procesy. Je to dobrý způsob, jak se naučit vnímat vlastní tělo, pocity a emoce, které prožíváme a stav tělesného napětí.
K tomu slouží speciální techniky psychoterapie zaměřené na tělo a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, uvolňování svalových napětí, rozvoje pohybového a hlasového vyjádření tělesných a emočních prožitků.

Jedná se o uzavřenou ambulantní skupinu, počet účastníků ve skupině je omezen na 9 osob. Před přijetím do skupiny absolvuje zájemce individuální vstupní pohovor s terapeutem.

Hrazeno smluvními zdravotními pojišťovnami

Obě skupiny jsou již plně obsazené, prosím, již se nepřihlašujte. Další běhy plánujeme otevírat v září 2023.

Pro zájemce o skupinu - prosíme kontaktovat Dr. Babiakovou - mira.babiakova@volny.cz.