Centrum
pro duševní
zdraví

Terapeutické skupiny

Skupina pro klienty, 
kteří se vyrovnávají s úzkostmi, vnitřním napětím, depresivním prožíváním, zaměřená na relaxaci, práci s tělem a další neverbální techniky

Skupina je určena především těm, kteří prochází zátěžovou životní situací, nebo jsou vystaveni negativním účinkům dlouhodobého stresu, projevujícím se depresivním laděním (smutek, plačtivost, oslabení vůle, nechutenství, nespavost), úzkostí, vnitřním napětím apod.

Cílem skupiny je dosáhnout stabilizace v profesním a osobním životě, zlepšit jeho kvality, zabránit rozvoji posttraumatického syndromu a psychosomatických onemocnění.

Program skupiny je zaměřen na práci s úzkostí a vnitřním napětím. Zahrnuje verbální i neverbální techniky.
Verbální část obsahuje sdílení ve skupině, podpůrnou psychoterapii, krizovou intervenci a edukaci. Trvá hodinu a půl.
V následující neverbální části se klienti seznámí se základními technikami nekontaktní práce s tělem vhodnými pro zvládání zátěžových situací, úzkostných a panických stavů, osvojí si také základy relaxace a řízené imaginace. Tato část trvá dalších zhruba 30 min.
Psychoterapie zaměřená na tělo je specifický přístup k sebepoznání, seberozvoji a duševní úzdravě, který obohacuje celý psychoterapeutický proces navíc o práci s klientovým tělem a jeho tělesnými procesy. Je to dobrý způsob, jak se naučit vnímat vlastní tělo, pocity a emoce, které prožíváme a stav tělesného napětí. Vědomí stavu vlastního těla nám pomůže na cestě sebepoznání, tělo je totiž jediný prostředník, jež nám může pomoci spojit se s prožíváním, vnímat tělesné pocity, a emoce a naučit se vnímat přítomný okamžik. K tomu slouží speciální techniky a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, spontaneity, uvolňování svalových napětí, rozvoje pohybového a hlasového vyjádření tělesných a emočních prožitků. Zároveň činí zážitky seberozvoje a úzdravy hmatatelnější a usnadňuje přenos nových zkušeností do každodenního fungování.

Jedná se o uzavřenou ambulantní skupinu, počet účastníků ve skupině je omezen na 9 osob. Před přijetím do skupiny absolvuje zájemce individuální vstupní pohovor s terapeutem.

Aktuální běhy skupin jsou již plně obsazené. Další běhy skupin plánujeme otevírat v září 2020.

Pro zájemce o skupinu - prosíme kontaktovat Dr. Babiakovou - mira.babiakova@volny.cz.