Centrum
pro duševní
zdraví

MUDr. Mira Babiaková

vedoucí lékařka, psychiatr

Narozena v 1970, absolventka LF UK Bratislava. V letech 1995 až 2001 pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice, z toho od 1999 na Centru Krizové Intervence. V letech 2001 až 2003 vedla lůžkové oddělení v Krizovém centru RIAPS.

Od 2008 vede soukromou psychiatrickou ambulanci. Od 2015 pracuje také jako konziliární psychiatr v DPS Hagibor a od 2018 v DOZP Sulická.

Spolu s Dagmar Jančovou se věnuje také lektorské činnosti - výuce relaxačních technik v rámci Výcviku v relaxačních technikách pro profesionály. Pracovaly s teamem DPS Hagibor (půlroční program ke zvládání stresových situací). V Héliu vede seminář nácviku Autogenního tréninku, seminář tibetské jógy Kum-Nye a ko-lektoruje seminář Uvolňovacích cviků dle W.Reicha.

Od 2020 spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na tvorbě modulu sebepéče pro zdravotníky a sociální pracovníky v rámci projektu iniciativy NA ROVINU (realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR), webináře pravidelně lektoruje dosud.

Odborný zájem

Úzkostné a depresivní stavy, krizové a zátěžové situace, posttraumatické stavy, psychosomatické obtíže, gerontopsychiatrie.

Dosažená kvalifikace

Kurzy a výcviky

Pedagogická činnost

Publikace

Marková, E., Venglářová, M., Babiaková, M.: Psychiatrická ošetřovatelská péče
Grada Publishing, Praha, 2006
ISBN 80-247-1151-6

Kontakty