Centrum
pro duševní
zdraví

MUDr. Mira Babiaková

Narozena v 1970, absolventka LF UK Bratislava. V letech 1995 až 2001 pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice, z toho od 1999 na Centru Krizové Intervence. V letech 2001 až 2003 vedla lůžkové oddělení v Krizovém centru RIAPS.

Od 2008 vede soukromou psychiatrickou ambulanci. Od 2015 pracuje také jako konziliární psychiatr v DPS Hagibor.

Odborný zájem

Úzkostné a depresivní stavy, krizové a zátěžové situace, posttraumatické stavy, psychosomatické obtíže, psychotické poruchy, poruchy paměti a gerontopsychiatrie.

Dosažená kvalifikace

Kurzy a výcviky

Pedagogická činnost

Publikace

Marková, E., Venglářová, M., Babiaková, M.: Psychiatrická ošetřovatelská péče
Grada Publishing, Praha, 2006
ISBN 80-247-1151-6

Kontakty