Centrum
pro duševní
zdraví

Ordinační hodiny a pracovní doba