Centrum
pro duševní
zdraví

PhDr. Lucie Hanzlíková, PhD.

K práci psychoterapeuta jsem se dostala oklikou, a sice přes studium cizích kultur a lidské druhu jako takového na Fakultě sociálních věd a Filosofické fakultě v Praze. Vědeckou dráhu kulturního antropologa, etnologa a lektora, jsem opustila a pokračovala dále ve studiu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a prošla 5 letým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem v daseinsanalýze.
Ve své terapeutické praxi v poradně Tilia a v poradně Therapia využívám především znalosti nabyté z 2letého daseinsanalytického výklad snů, 2letého výcviku aktivních imaginací a z výcviku v relaxačních a dechových technikách. Těžím také ze zkušeností trenéra jógy a kursu krizové intervence. Provedu vás a podpořím při obtížně zvladatelných životních událostech, jakými jsou rozchod s partnerem, smrt blízkého člověka, vážná nemoc, problémy ve vztazích nebo změna směru profesní orientace. Pomohu vám při zvládání krizových situací, rodičovských starostí i při pocitech strachu a úzkostech. Nasměruji vás k cestě sebepoznání a jeho prohlubování, posilování sebedůvěry, sebeúcty a porozumění sebe sama.

Více info na www.terapietilia.cz

V Héliu vedu psychoterapeutickou skupinu.

Kontakty