Centrum
pro duševní
zdraví

Jacobsonova Progresivní relaxace

Seminář je vhodný pro všechny, kteří prochází zátěžovou životní situací nebo jsou vystaveni negativním účinkům stresu. Je účinnou pomůckou ke snížení napětí , tzn. k vytvoření a udržení uspokojivé psychické kondice.

Dr. Edmund Jacobson, americký fyziolog a psycholog, vytvořil v Progresivní relaxaci efektivní cestu pro uvolnění svalového napětí a snížení úzkosti.

Vychází ze základní myšlenky - být uvolněný je fyziologickým opakem být v napětí. Ve svých knihách učí, jak s napětím pracovat, jak obnovit přirozenou rovnováhu organismu a zmobilizovat vlastní obranné mechanismy.

Lidé, kteří žijí v nepřiměřené zátěži se vyznačují vysokým svalovým napětím a tedy marnotratným utrácením své energie, které se projevuje únavou. Při dlouhodobém napětí, si příznaky už ani neuvědomujeme. Někdy i drobné varující signály v našem těle bereme jako nezbytnou civilizační daň.
Odborníci postupně začali objevovat přímé souvislosti mezi napětím a onemocněními jako je vředová choroba, infarkt myokardu, dráždivý tračník, hypertenze. Užitá Progresivní relaxace prokazatelně podpořila medicínskou léčbu. Zkoumáním rozsáhlých souborů pacientů přichází Jacobson k závěru, že poruchy způsobené tělesným napětím, jsou běžnější než obyčejné nachlazení a často jsou skryty za rozličnými příznaky nemocí zažívacího a oběhového systému, svalového a kosterního aparátu, a samozřejmě za psychickými obtížemi nemocných (bolesti hlavy, žaludku, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, bolesti páteře, úzkost, obavné myšlenky, nespavost).

Výhodou Progresivní relaxace je její vysoká univerzálnost, nenáročnost na prostředí a naladění klienta. Progresivní relaxaci můžeme cvičit téměř všude (v případě nouze i v umývárně nebo ve výtahu). Vědomá soustředěná práce se svaly celého těla snižuje napětí a odvádí pozornost od tenzních myšlenek. Proto je tato relaxace s úspěchem využívaná též při terapii úzkosti a fóbií.

Náplní semináře je krátká teorie o vzniku napětí, edukace o důležitosti relaxační odezvy organismu a důkladný nácvik Progresivní relaxace v sedě i v leže, s důrazem na její využití v běžném životě.

Všechny námi nabízené kurzy vedou lektorky Dagmar Jančová, psychoterapeutka orientovaná na práci s tělem především v krizových situacích a MUDr. Mira Babiaková. Pracuje se vždy v malé skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup.
Minimální počet účastníků pro kurz jsou 5 osoby.
Uzavření přihlášek je vždy týden před konáním akce.

Na kurzy je možné se přihlásit e-mailem na info@heliocentrum.cz.

Nácviky probíhají v terapeutickém a relaxačním prostoru Hélia v Korunovační 7, Praha 7 - Letná.