Centrum
pro duševní
zdraví

Jacobsonova Progresivní relaxace

Seminář je vhodný pro všechny, kteří prochází zátěžovou životní situací nebo jsou vystaveni negativním účinkům stresu. Je účinnou pomůckou ke snížení napětí , tzn. k vytvoření a udržení uspokojivé psychické kondice.

Dr. Edmund Jacobson, americký fyziolog a psycholog, vytvořil v Progresivní relaxaci efektivní cestu pro uvolnění svalového napětí a snížení úzkosti.

Vychází ze základní myšlenky - být uvolněný je fyziologickým opakem být v napětí. Ve svých knihách učí, jak s napětím pracovat, jak obnovit přirozenou rovnováhu organismu a zmobilizovat vlastní obranné mechanismy.

Lidé, kteří žijí v nepřiměřené zátěži se vyznačují vysokým svalovým napětím a tedy marnotratným utrácením své energie, které se projevuje únavou. Při dlouhodobém napětí, si příznaky už ani neuvědomujeme. Někdy i drobné varující signály v našem těle bereme jako nezbytnou civilizační daň.
Odborníci postupně začali objevovat přímé souvislosti mezi napětím a onemocněními jako je vředová choroba, infarkt myokardu, dráždivý tračník, hypertenze. Užitá Progresivní relaxace prokazatelně podpořila medicínskou léčbu. Zkoumáním rozsáhlých souborů pacientů přichází Jacobson k závěru, že poruchy způsobené tělesným napětím, jsou běžnější než obyčejné nachlazení a často jsou skryty za rozličnými příznaky nemocí zažívacího a oběhového systému, svalového a kosterního aparátu, a samozřejmě za psychickými obtížemi nemocných (bolesti hlavy, žaludku, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, bolesti páteře, úzkost, obavné myšlenky, nespavost).

Výhodou Progresivní relaxace je její vysoká univerzálnost, nenáročnost na prostředí a naladění klienta. Progresivní relaxaci můžeme cvičit téměř všude (v případě nouze i v umývárně nebo ve výtahu). Vědomá soustředěná práce se svaly celého těla snižuje napětí a odvádí pozornost od tenzních myšlenek. Proto je tato relaxace s úspěchem využívaná též při terapii úzkosti a fóbií.

Náplní semináře je krátká teorie o vzniku napětí, edukace o důležitosti relaxační odezvy organismu a důkladný nácvik Progresivní relaxace v sedě i v leže, s důrazem na její využití v běžném životě.