Centrum
pro duševní
zdraví

Jacobsonova progresivní relaxace

Seminář je vhodný pro všechny, kteří prochází zátěžovou životní situací nebo jsou vystaveni negativním účinkům stresu. Je účinnou pomůckou ke snížení napětí , tzn. k vytvoření a udržení uspokojivé psychické kondice.

Dr. Edmund Jacobson, americký fyziolog a psycholog, vytvořil v progresivní relaxaci efektivní cestu pro uvolnění svalového napětí a snížení úzkosti.

Vychází ze základní myšlenky - být uvolněný je fyziologickým opakem být v napětí. Ve svých knihách učí, jak v sobě zmobilizoval vlastní obrany. Odborníci postupně začali objevovat přímé souvislosti mezi napětím a onemocněními jako je vředová choroba, infarkt myokardu, dráždivý tračník, hypertenze. Užitá progresivní relaxace prokazatelně podpořila medicínskou léčbu. Zkoumáním rozsáhlých souboru pacientů přichází Jacobson k závěru, že poruchy způsobené tělesným napětím, jsou běžnější než obyčejné nachlazení a často jsou skryty za rozličnými příznaky nemocí zažívacího a oběhového systému, svalového a kosterního aparátu, a samozřejmě za psychickými obtížemi nemocných (bolesti hlavy, žaludku, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, bolesti páteře, úzkost, obavné myšlenky, nespavost).

Lidé, kteří žijí v nepřiměřené zátěži se vyznačují vysokým svalovým napětím a tedy marnotratným utrácením své energie, které se projevuje únavou. Při dlouhodobém napětí, si příznaky už ani neuvědomujeme. Někdy i drobné varující signály v našem těle bereme jako nezbytnou civilizační daň.

Výhodou progresivní relaxace je její vysoká univerzálnost, nenáročnost na prostředí a naladění klienta. Progresivní relaxaci můžeme cvičit téměř všude (v případě nouze i v umývárně nebo ve výtahu). Vědomá soustředěná práce se svaly celého těla snižuje napětí a odvádí od tenzních myšlenek. Proto je tato relaxace s úspěchem využívaná též při terapii úzkosti a fóbií.