Centrum
pro duševní
zdraví

Romana Novotná

Narozena 1963 v Kolíně.

Terapeutka s více než 35 letou praxí – většinu z toho v psychoterapeutickém zařízení DS Horní Palata, 4 roky na lůžkovém psychiatrickém oddělení (PN Bohnice) a 5 let na Lince důvěry (RIAPS). V současnosti má vlastní praxi.

Orientuje se zejména na klienty s úzkostnou a depresivní problematikou, s poruchami osobnosti, s psychosomatickými obtížemi, s krizovou a vztahovou problematikou. Má dlouhodobé zkušenosti s individuální dynamicky vedenou terapií, vedením psychoterapeutických skupin ve stacionáři, neverbálními a relaxačními programy, vedením skupin orientovaných na práci s tělem. Poskytuje individuální a skupinovou terapii.

Lektorka odborných a edukativních programů zaměřených na zvládání stresu, burn-out syndromu a komunikačních dovedností.

V Héliu vede psychoterapeutickou skupinu.

Výcviky a kurzy

Další vzdělání bylo zaměřeno na práci v krizové intervenci, práci s tělem v krizových situacích, relaxační, arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky a přístupy, prezentační dovednosti.