Centrum
pro duševní
zdraví

Výcvik v relaxačních technikách

Kompletní průvodce relaxačními technikami

Kurz je určen pro psychology, terapeuty a další pracovníky v zdravotnických a pomáhajících profesích.
Výcvik bude probíhat sebezkušenostně s důkladným nácvikem všech relaxačních technik a podrobným teoretickým zázemím (historie vzniku jednotlivých relaxačních technik, edukace, sdílení a podpora ve skupině). Nabízíme individuální přístup, s cílem okamžité integrace získaných dovedností do běžného života a profesní praxe.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná.
Max. počet účastníků: 20 osob.
K získání osvědčení o absolvování je nutná 80%ní účast na výcviku.

Obsah výcviku

Náplní kurzu bude výuka souboru terapeutických cvičení, které nám umožní dostat se při, nebo po stresové reakci organismu zpět do klidu a rovnováhy. Praxí osvědčená cvičení pomáhají lépe se cítit ve svém těle, zvýšit vitalitu, včas rozpoznat zátěžové situace a předcházet jejich negativním následkům a mohou být podpůrnou léčbou při psychosomatických onemocněních.

Ukázky tématických okruhů výcviku

východiska práce s tělem, kotvící, stabilizační a centrující drobná cvičení, dechová cvičení při nežádoucích emočních stavech, Jacobsonova progresivní relaxace, práce s hranicemi, vznik blokád, práce s tělem dle W. Reicha, autogenní trénink, využití imaginace a vizualizace v psychoterapii, sankalpa, jóga - propojení jógových principů s aktuálními psychoterapeutickými trendy, jóganidra, meditační techniky, Kum - Nye, krizové situace v životě, úvod do psychosomatiky, arteterapeutické přístupy v relaxacích

Nabízíme také možnost supervizního vedení jednotlivých relaxačních technik před skupinou.

Lektorky kurzu

Dagmar Jančová, MUDr. Mira Babiaková, která je i garantem kurzu

Místo konání

centrum Loreto, Štorchova 5, Praha 8

Termíny výcvikových víkendů:

Kurz bude sestávat z 6 víkendů, vždy od pátku do neděle.
Pro výcvik v roce 2023 jsou termíny stanoveny následovně:
27.-29.01.2023
03.-05.03.2023
21.-23.04.2023
09.-12.06.2023
15.-17.09.2023
03.-05.11.2023
V pátek se bude pracovat od 17 do 20, v sobotu 9-19, v neděli 9-16.
Rozsah kurzu je 160 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena

Cena výcviku je 19 900 Kč, v ceně je kompletní výukový materiál (skripta pro každý víkend výcviku + audionahrávky některých velkých relaxací) a drobné občerstvení (káva, čaj, ovoce).
Úvodní záloha potřebná pro definitivní rezervaci místa na kurzu je 8000 Kč, kterou je nutno splatit do 31. října 2022 na účet č.221263242/0300. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, datum zahájení výcviku, a to ve tvaru “ddmmrr”. Budete-li posílat peníze z jiného než vašeho účtu, nebo je vkládat přímo na pokladně banky, uveďte prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno.
Zbytek kurzovného se doplatí do 31.03.2023.

Možnosti ubytování

V centru Loreto lze zajistit mimopražským účastníkům přespání za 250 Kč/noc (spacák sebou). O podmínkách se v případě zájmu informujte předem.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Výcvik byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání psychologů a bylo mu přiděleno 12 kreditů za absolvování celého kurzu. Výcvik byl veden pod číslem AKPČR/PHA/ŠA/015/2022.

Výcviková skupina pro rok 2022 je plně obsazená, prosím, už se nepřihlašujte. Další běh plánujeme otevřít v lednu 2023, termíny budeme zveřejňovat v létě 2022.