Centrum
pro duševní
zdraví

Výcvik v relaxačních technikách

Kompletní průvodce relaxačními technikami

Kurz je určen pro psychology, terapeuty a další pracovníky v zdravotnických a pomáhajících profesích. Výcvik bude probíhat sebezkušenostně s důkladným teoretickým zázemím a individuálním přístupem, s cílem integrace získaných dovedností do běžného života a profesní praxe.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná.
Max. počet účastníků: 20 osob.
K získání osvědčení o absolvování je nutná 80%ní účast na výcviku.

Obsah výcviku

Náplní kurzu bude výuka souboru terapeutických cvičení, které nám umožní dostat se při, nebo po stresové reakci organismu zpět do klidu a rovnováhy. Praxí osvědčená cvičení pomáhají lépe se cítit ve svém těle, zvýšit vitalitu, včas rozpoznat zátěžové situace a předcházet jejich negativním následkům a mohou být podpůrnou léčbou při psychosomatických onemocněních.

Ukázky tématických okruhů výcviku

východiska práce s tělem, význam dechových cvičení při nežádoucích emočních stavech, Jacobsonova progresivní relaxace, práce s hranicemi, vznik blokád, práce s tělem dle W. Reicha, autogenní trénink, využití imaginace a vizualizace v psychoterapii, sankalpa, jóga - propojení jógových principů s aktuálními psychoterapeutickými trendy, meditační techniky, Kum - Nye, krizové situace v životě, arteterapetické přístupy v relaxacích

Nabízíme také možnost supervizního vedení jednotlivých relaxačních technik před skupinou.

Lektorky kurzu

Dagmar Jančová, MUDr. Mira Babiaková, která je i garantem kurzu

Místo konání

centrum Artual, Letohradská 62, Praha 7

Termíny výcvikových víkendů

Kurz bude sestávat z 6 víkendů, vždy od pátku do neděle. Termíny viz výše.
V pátek se bude pracovat od 17 do 20, v sobotu 9-19, v neděli 9-16. Rozsah kurzu je 160 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).
Otevření dalšího běhu výcviku jsme plánovaly na jaře 2021, vzhledem k epidemiologické situaci jsme nucené začátek posunout, nové termíny jsou stanoveny následovně:

17.-19.09.2021
05.-07.11.2021
21.-23.01.2022
04.-06.03.2022
06.-08.05.2022
17.-19.06.2022

Cena

Cena kurzu je 18 600 Kč, v ceně je kompletní výukový materiál (skripta + CD) a drobné občerstvení (káva, čaj, ovoce).
Úvodní záloha potřebná pro definitivní rezervaci místa na kurzu je 8000 Kč, kterou je nutno splatit do 31. května 2021 na účet č.221263242/0300. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, datum zahájení výcviku, a to ve tvaru “ddmmrr”. Budete-li posílat peníze z jiného než vašeho účtu, nebo je vkládat přímo na pokladně banky, uveďte prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno.
Zbytek kurzovného se doplatí do 31.10.2021.
PROSÍM ZATÍM NEPOSÍLEJTE ŽÁDNÉ PENÍZE, POČKEJTE NA KONKRÉTNÍ POKYNY, KTERÉ VÁM PŘIJDOU E-MAILEM, PO UJASNĚNÍ PODOBY VLÁDNÍCH OPATŘENÍ (PES A POD. - což nedokážeme odhadnout, kdy přesně bude, ale můžeme si stanovit konec března a dále pak postupovat operativně).

Možnosti ubytování

V centru Artual lze zajistit mimopražským účastníkům přespání za 200 Kč/noc (spacák sebou). O podmínkách se v případě zájmu informujte předem.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Výcvik byl v roce 2015 i 2016 zařazen do systému celoživotního vzdělávání psychologů a bylo mu přiděleno 72 kreditů za absolvování celého kurzu. Výcvik byl veden pod číslem AKPČR/PHA/ŠA/123/2016.
12 kreditů bylo přiděleno v rámci celoživotního vzdělávání zdravotních sester od České asociace sester (ČAS) pod číslem KK/1586/2016.
Kreditní systémy jak u AKP tak i ČAS byly zrušeny, nicméně garance od AKP byla výcviku přidělena.