Centrum
pro duševní
zdraví

Výcvik v relaxačních technikách

Kompletní průvodce relaxačními technikami

Kurz je určen pro psychology, terapeuty a další pracovníky v zdravotnických a pomáhajících profesích. Výcvik bude probíhat sebezkušenostně s důkladným teoretickým zázemím a individuálním přístupem, s cílem integrace získaných dovedností do běžného života a profesní praxe.

Kurzu je nutné se zúčastnit jako celku, účast pouze na jednotlivých víkendech není možná.
Max. počet účastníků: 20 osob.
K získání osvědčení o absolvování je nutná 80%ní účast na výcviku.

Obsah výcviku

Náplní kurzu bude výuka souboru terapeutických cvičení, které nám umožní dostat se při, nebo po stresové reakci organismu zpět do klidu a rovnováhy. Praxí osvědčená cvičení pomáhají lépe se cítit ve svém těle, zvýšit vitalitu, včas rozpoznat zátěžové situace a předcházet jejich negativním následkům a mohou být podpůrnou léčbou při psychosomatických onemocněních.

Ukázky tématických okruhů výcviku

východiska práce s tělem, význam dechových cvičení při nežádoucích emočních stavech, Jacobsonova progresivní relaxace, práce s hranicemi, vznik blokád, práce s tělem dle W. Reicha, autogenní trénink, využití imaginace a vizualizace v psychoterapii, sankalpa, jóga - propojení jógových principů s aktuálními psychoterapeutickými trendy, meditační techniky, Kum - Nye, krizové situace v životě, arteterapetické přístupy v relaxacích

Nabízíme také možnost supervizního vedení jednotlivých relaxačních technik před skupinou.

Lektorky kurzu

Dagmar Jančová, MUDr. Mira Babiaková, která je i garantem kurzu

Místo konání

centrum Artual, Letohradská 62, Praha 7

Termíny výcvikových víkendů

Kurz bude sestávat z 6 víkendů, vždy od pátku do neděle. Termíny viz výše.
V pátek se bude pracovat od 17 do 20, v sobotu 9-19, v neděli 9-16. Rozsah kurzu je 160 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).
Otevření dalšího běhu výcviku plánujeme na jaro 2021, termíny jsou stanoveny následovně
12.-14.2.2021
26.-28.3.2021
23.-25.4.2021
04.-06.6.2021
17.-19.9.2021
05.-07.11.2021

Cena

Cena kurzu je 18 600 Kč, v ceně je kompletní výukový materiál (skripta + CD) a drobné občerstvení (káva, čaj, ovoce).
Úvodní záloha potřebná pro definitivní rezervaci místa na kurzu je 8000 Kč, kterou je nutno splatit do 31. ledna 2020 na účet č.221263242/0300. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, datum zahájení výcviku, a to ve tvaru “ddmmrr”. Budete-li posílat peníze z jiného než vašeho účtu, nebo je vkládat přímo na pokladně banky, uveďte prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno.
Zbytek kurzovného se doplatí do 30.4.2020.

Možnosti ubytování

V centru Artual lze zajistit mimopražským účastníkům přespání za 200 Kč/noc (spacák sebou). O podmínkách se v případě zájmu informujte předem.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Výcvik byl v roce 2015 i 2016 zařazen do systému celoživotního vzdělávání psychologů a bylo mu přiděleno 72 kreditů za absolvování celého kurzu. Výcvik byl veden pod číslem AKPČR/PHA/ŠA/123/2016.
12 kreditů bylo přiděleno v rámci celoživotního vzdělávání zdravotních sester od České asociace sester (ČAS) pod číslem KK/1586/2016.
Kreditní systémy jak u AKP tak i ČAS byly zrušeny, nicméně garance od AKP byla výcviku přidělena.