Centrum
pro duševní
zdraví

Dagmar Jančová

lektorka

Narozena v roce 1954 v Táboře. Zdravotní sestra se zaměřením na psychoterapii orientovanou na práci s tělem. Dlouhodobě pracuje především s klienty v zátěžových, krizových a posttraumatických stavech.

V roce 1992 dokončila psychoterapeutický výcvik SUR, v roce 1997 výcvik Integrující práce s tělem a dechem (Y. Lucká), v roce 2008 výcvik v biodynamické bodyterapii (E. Weidenfeld, K. Palusková). Další kurzy byly zaměřeny především na krizovou intervenci, neverbální techniky, práci s tělem u klientů v krizových situacích a posttraumatických stavech, změněné stavy vědomí a masáže. Řadu let se věnuje tibetskému cvičení Kum-Nye.

V krizových centrech (RIAPS, CKI Bohnice) pracuje 25 let, vede skupiny denního stacionáře, pracuje s pozůstalými. V soukromé praxi se věnuje masážím, jež také učí (Dr. Schmitt). Lektorská činnost je zaměřena na relaxační techniky a prevenci nežádoucích účinků stresu u ohrožených skupin.

V Héliu vede nácviky relaxací - Jacobsonovy relaxace, Základních technik práce s tělem a Uvolňovacích cviků dle Wilhelma Reicha.

Spolu s MUDr. Babiakovou se věnuje také lektorské činnosti - výuce relaxačních technik v rámci Výcviku v relaxačních technikách pro profesionály. Pracovaly s teamem DPS Hagibor (půlroční program ke zvládání stresových situací).