Centrum
pro duševní
zdraví

Kateřina Mesteková

zdravotní sestra

Ke dni 30.6.2021 u nás po 10ti letech ukončila pracovní poměr sestřička Katka Mesteková. Katce děkujeme za skvělou spolupráci a přejeme hodně zdaru v dalším životě, pracovním i osobním.

Narozena v roce 1974, v letech 1989 až 1993 studovala na Střední zdravotnické škole v Praze, dále pak absolvovlala pomaturitní studium Ošetřovatelská péče v psychiatrii (1998-2000).

Od roku 1993 pracuje v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, vystřídala práci na akutním uzavřeném oddělení, chronickém otevřeném i uzavřeném oddělení, na AT oddělení a detoxu, na psychoterapeutickém oddělení. Pracovala i v AT ambulanci, kde se podílela na založení AT linky pro závislé klienty a jejich rodiny.

Momentálně působí na Centru krizové intervence, v ambulantní části PNB a jako terapeutka psychogymnastiky.

Kurzy a výcviky

Kontakt