Centrum
pro duševní
zdraví

Kateřina Mesteková

zdravotní sestra

Narozena v 1974 v Praze, absolventka Střední zdravotnické školy v Praze a pomaturitního studia Ošetřovatelská péče v psychiatrii.
Od r. 1993 pracuje v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde prošla praxí na různých odděleních - pracovala na akutním uzavřeném oddělení, chronickém otevřeném i uzavřeném odd. , na AT oddělení a detoxu, psychoterapeutickém otevřeném oddělení.
Poslední roky pracuje na Centru krizové intervence a v ambulantní části PN Bohnice jako terapeutka psychogymnastiky.
Má zkušenosti z ambulantní prací v AT ambulanci, podílela se na založení AT telefonní linky určené pro závislé klienty a jejich rodiny.

Od r. 2013 pracuje i v Héliu, má na starosti hlavně aplikaci depotních injekcí každou středu a další sesterské úkony.

Dosažené vzdělání

1989-1993 Střední zdravotnická škola
1998-2000 Ošetřovatelská péče v psychiatrii - pomaturitní studium

Kurzy a výcviky

1995-1997 Přednášky na psychoterapeutické fakultě - pravidelný cyklus
Kurz telefonické krizové intervence a práce na krizovém centru v rámci PN Bohnice