Centrum
pro duševní
zdraví

Kateřina Mesteková, zdravotní sestra

Narozena v roce 1974, v letech 1989 až 1993 studovala na Střední zdravotnické škole v Praze, dále pak absolvovlala pomaturitní studium Ošetřovatelská péče v psychiatrii (1998-2000).
Od roku 1993 pracuje v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, vystřídala práci na akutním uzavřeném oddělení, chronickém otevřeném i uzavřeném oddělení, na AT oddělení a detoxu, na psychoterapeutickém oddělení.
Pracovala i v AT ambulanci, kde se podílela na založení AT linky pro závislé klienty a jejich rodiny.
Momentálně působí na Centru krizové intervence, v ambulantní části PNB a jako terapeutka psychogymnastiky.

Kurzy a výcviky

Kontakt