Centrum
pro duševní
zdraví

Tibetská léčební jóga Kum Nye

KUM NYE - tibetská léčebná jóga

Tibetská léčebná metoda, spojující jedinečným způsobem po tisíce let rostoucí tradiční buddhistické poznatky, cestu meditace a vývoj ducha, s poznatky moderních západních metod zabývajících se terapií těla a práce s energiemi. Uvolňováním tělesných i psychických blokád uvádí do harmonie naše tělo, mysl a smysly, zvyšuje celkový energetický náboj a vede k vnitřnímu klidu a otevřenému smyslovému vnímání.
Zahrnuje techniku dýchání, meditace a řadu jednoduchých speciálních cvičení, která vedou k vyrovnání, stimulaci a transformaci tělesných a psychických energií.

Kum Nye předpokládá, že všechny nemoci, ať tělesné nebo duševní, jsou zapříčiněny nerovnováhou toků životní energie. Tato disharmonie vzniká jednostrannou výživou, nezdravým způsobem života, vlivy okolního prostředí, jakož i neprospěšnými postoji mysli. Všechna tradiční léčebná umění nahlíží na tělo a duši sjednocujícím způsobem. Vnitřní postoj k životu a probíhajícím změnám může určit, zda v těle vzniknou některé nemoci a jak budou probíhat.
Důležitou roli při cvičení hraje dobrá koncentrace na tělo, dech a prováděný pohyb. Není definováno, co má cvičící pociťovat, cvičící to spíše objevuje. Cvičení Kum Nye vede k důkladnějšímu očištění těla a mysli.

Náplní semináře je krátká teorie o vzniku napětí, historie vzniku tibetské jógy, nácvik sezení v klidu, praktikování jednotlivých cvičení, zpěv manter.

SEMINÁŘ JE ROZDĚLEN DO DVOU DNÍ:
VŽDY V PÁTEK PODVEČER + V SOBOTU DOPOLEDNE.

Všechny námi nabízené kurzy vedou lektorky Dagmar Jančová, psychoterapeutka orientovaná na práci s tělem především v krizových situacích a MUDr. Mira Babiaková. Pracuje se vždy v malé skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup.
Minimální počet účastníků pro kurz jsou 5 osoby.
Uzavření přihlášek je vždy týden před konáním akce.

Na kurzy je možné se přihlásit e-mailem na mira.babiakova@volny.cz.

Nácviky probíhají v terapeutickém a relaxačním prostoru Hélia v Korunovační 7, Praha 7 - Letná.