Centrum
pro duševní
zdraví

Tibetská léčební jóga Kum Nye

KUM NYE - tibetská léčebná jóga

Tibetská léčebná metoda, spojující jedinečným způsobem po tisíce let rostoucí tradiční buddhistické poznatky, cestu meditace a vývoj ducha, s poznatky moderních západních metod zabývajících se terapií těla a práce s energiemi. Uvolňováním tělesných i psychických blokád uvádí do harmonie naše tělo, mysl a smysly, zvyšuje celkový energetický náboj a vede k vnitřnímu klidu a otevřenému smyslovému vnímání.
Zahrnuje techniku dýchání, meditace a řadu jednoduchých speciálních cvičení, která vedou k vyrovnání, stimulaci a transformaci tělesných a psychických energií.

Kum Nye předpokládá, že všechny nemoci, ať tělesné nebo duševní, jsou zapříčiněny nerovnováhou toků životní energie. Tato disharmonie vzniká jednostrannou výživou, nezdravým způsobem života, vlivy okolního prostředí, jakož i neprospěšnými postoji mysli. Všechna tradiční léčebná umění nahlíží na tělo a duši sjednocujícím způsobem. Vnitřní postoj k životu a probíhajícím změnám může určit, zda v těle vzniknou některé nemoci a jak budou probíhat.
Důležitou roli při cvičení hraje dobrá koncentrace na tělo, dech a prováděný pohyb. Není definováno, co má cvičící pociťovat, cvičící to spíše objevuje. Cvičení Kum Nye vede k důkladnějšímu očištění těla a mysli.

Náplní semináře je krátká teorie o vzniku napětí, historie vzniku tibetské jógy, nácvik sezení v klidu, praktikování jednotlivých cvičení, zpěv manter.

SEMINÁŘ JE ROZDĚLEN DO DVOU DNÍ:
VŽDY V PÁTEK PODVEČER + V SOBOTU DOPOLEDNE.