Centrum
pro duševní
zdraví

Nácviky relaxací

Lidské tělo, vždy jedinečné a zároveň stejné, je nositelem důležitých informací a zároveň i bránou k možnosti rozvoje a změny. V zátěžových situacích mohou mít tyto tělové informace nepříjemný charakter (bušení srdce, tíha na hrudi, stažený žaludek, třes, bolesti, napětí ve svalech, únava atd.). Tyto projevy jsou obvykle vázány na emoce, ať už zjevné, nebo potlačené.

Dyskomfort, který prožíváme, vyvolává obavné negativní myšlenky, které dál zhoršují projevy těla, čímž vzniká bludný kruh. Jedním z účinných způsobů, jak se z něj dostat, je zaměřit se na reakce těla (úzkost, nestabilita) a naučit se je zvládnout dříve, než se naplno rozvinou. Proto je také důležité rozeznat první varovné signály a umět s nimi pracovat.

Abychom situaci snáze dostali pod kontrolu, je nezbytné naučit se techniky práce s tělem předem, v rámci prevence, jako běžnou dovednost pomáhající k dobrému životnímu pocitu.

Naučené dovednosti a úspěchy při zvládnutí stresových situací posilují naši kompetenci, oslabují negativní tendence v myšlení, mění i naše nežádoucí chování (vyhýbání se zátěžové situaci) a krotí nezvladatelné emoce. V neposlední řadě brání chronifikaci obtíží a rozvinutí varovných symptomů v psychosomatická onemocnění.

K léčení negativních účinků stresu máme k dispozici různé formy relaxačních technik. Prostřednictvím těla pomáhají ovlivňovat naši psychiku. Propojením těla, emocí a myšlení se stáváme „kompletními“, lépe porozumíme vlastním potřebám a podporujeme lepší orientaci ve vnějším světě.

Práce s tělem - bodyterapie - je postavena na sériích cviků, které pomáhají uvolňovat svalové napětí, prohlubovat schopnost soustředění, prožívat tělesnou zkušenost, přispívají k dosažení většího sebepoznání a k návratu k základním potřebám člověka. U většiny cvičení používáme imaginaci jako prostředek snadnějšího nácviku a prohloubení jejich účinku.

NABÍZÍME NĚKOLIK SEMINÁŘŮ, VE KTERÝCH CÍLENĚ PRACUJEME S JEDNOTLIVÝMI PROBLEMATICKÝMI OKRUHY TĚLESNÝCH A DUŠEVNÍCH SYMPTOMŮ.

Základní techniky práce s tělem

Představují setkání se základními bodyterapeutickými technikami formou několika krátkých cvičení.

Jacobsonova progresivní relaxace

Představuje systematickou a vědomou práci s odstraňováním tělesného napětí.

Autogenní trénink

Osvědčená forma pro harmonizaci vegetativních funkcí organismu a prevenci psychosomatických onemocnění.

Uvolňující cvičení dle W. Reicha

Cílená práce s jednotlivými okruhy tělových blokád.

Kum Nye - tibetská léčebná jóga

Zahrnuje techniku dýchání, meditace a řadu jednoduchých cvičení, která vedou k vyrovnání, stimulaci a transformaci tělesných a psychických energií.

Všechny námi nabízené kurzy vedou lektorky Dagmar Jančová, psychoterapeutka orientovaná na práci s tělem především v krizových situacích a MUDr. Mira Babiaková. Pracuje se vždy v malé skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup.
Minimální počet účastníků pro kurz jsou 5 osoby.
Uzavření přihlášek je vždy týden před konáním akce.

Na kurzy je možné se přihlásit e-mailem na info@heliocentrum.cz.

Nácviky probíhají v terapeutickém a relaxačním prostoru Hélia v Korunovační 7, Praha 7 - Letná.

Možnost zakoupení CD s nahrávkou Jacobsonovy progresivní relaxace a Autogenního tréninku.