Centrum
pro duševní
zdraví

Nácviky relaxací

Lidské tělo je nositelem důležitých informací a zároveň i bránou k možnosti rozvoje a změny. V zátěžových situacích mají tyto tělové informace nepříjemný charakter (bušení srdce, tíha na hrudi, stažený žaludek, třes, bolesti, napětí ve svalech, únava atd.). Tyto projevy jsou obvykle vázány na emoce, ať už zjevné, nebo potlačené.

Dyskomfort, který prožíváme, vyvolává obavné negativní myšlenky, které dál zhoršují projevy těla, čímž vzniká bludný kruh. Jedním z účinným způsobů, jak se z něj dostat, je zaměřit se na reakce těla (úzkost, nestabilita) a naučit se je zvládnout dříve, než se naplno rozvinou. Proto je také důležité rozeznat první varovné signály.

Abychom situaci snáze dostali pod kontrolu, je nezbytné naučit se techniky práce s tělem předem, v rámci prevence, jako běžnou dovednost pomáhající k dobrému životnímu pocitu.

Naučené dovednosti a úspěchy při zvládnutí stresových situací posilují naši kompetenci, oslabují negativní tendence v myšlení, mění i naše nežádoucí chování (vyhýbání se zátěžové situaci) a krotí nezvladatelné emoce.

V neposlední řadě brání chronifikaci obtíží a rozvinutí varovných symptomů v psychosomatická onemocnění.

Práce s tělem - bodyterapie - je souborem technik, které prostřednictvím těla pomáhají ovlivňovat naši psychiku a léčit ji. Propojením těla, emocí a myšlení se stáváme „kompletními“, lépe porozumíme vlastním potřebám a podporujeme lepší orientaci ve vnějším světě.

Práce s tělem je postavena na sériích cviků, které pomáhají uvolňovat svalové napětí, prohlubovat schopnost soustředění, prožívat tělesnou zkušenost, přispívají k dosažení většího sebepoznání a k návratu k základním potřebám člověka. U většiny cvičení používáme imaginaci jako prostředek snadnějšího nácviku a prohloubení jejich účinku.

Všechny námi nabízené kurzy vede lektorka Dagmar Jančová, psychoterapeutka orientovaná na práci s tělem především v krizových situacích. Pracuje se vždy v malé skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup.

Na kurzy je možné se přihlásit e-mailem na mira.babiakova@volny.cz.

Nácviky probíhají v nově otevřeném terapeutickém a relaxačním prostoru Hélia - Korunovační 7, Praha 7 - Letná. Pracovat se bude ve skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup. Minimální počet účastníků pro kurz jsou 4 osoby.

Možnost zakoupení CD s nahrávkou Jacobsonovy progresivní relaxace a Autogenního tréninku.