Centrum
pro duševní
zdraví

Nácvik autogenního tréninku

Klasická, praxí prověřená technika, vhodná pro lidi , kteří prochází zátěžovou životní situací, nebo jsou vystaveni negativním účinkům stresu. Zvlášť vhodný pro lidi s psychosomatickými problémy.

Konečným cílem autogenního tréninku je podle jeho autora J. H. Schultze to, aby se člověk přesně předepsanými cvičeními stále více uvolňoval a ponořoval do sebe a aby dosáhl z nitra vycházející přestavby celého organismu, která umožňuje posílit to, co je zdravé a zmírnit nebo odstranit to, co je nezdravé.

Cíle AT