Centrum
pro duševní
zdraví

Nácvik autogenního tréninku

Klasická, praxí prověřená technika, vhodná pro lidi, kteří jsou vystaveni dlouhodobým účinkům stresu nebo nepříznivé životní situaci. Zvlášť vhodný je pro lidi s psychosomatickými problémy.

Konečným cílem autogenního tréninku je podle jeho autora J. H. Schultze to, aby se člověk přesně předepsanými cvičeními stále více uvolňoval a ponořoval do sebe a aby dosáhl z nitra vycházející přestavby celého organismu,
která "umožňuje posílit to, co je zdravé a zmírnit nebo odstranit to, co je nezdravé".

Celkově lze říci, že cíle, kterých je možno dosáhnout pravidelným prováděním AT, jsou obdobné jako při prostém relaxačním cvičení, ale ještě dále umocněné.

Jde především o:

Při dokonalém zvládnutí autogenního tréninku lze pak individuální úpravou cvičení (ve formě individuálních formulí) pokračovat ve směru sebekontrolování, sebeovlivňování ve složce tělesné i psychické, dosahování žádoucích vlastností, odstraňování nevhodných návyků a zdokonalování osobnosti ve smyslu sebevlády a seberealizace.

Náplní semináře je krátká teorie o vzniku napětí a důkladný nácvik Autogenního tréninku v leže.

Všechny námi nabízené kurzy vedou lektorky Dagmar Jančová, psychoterapeutka orientovaná na práci s tělem především v krizových situacích a MUDr. Mira Babiaková. Pracuje se vždy v malé skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup.
Minimální počet účastníků pro kurz jsou 5 osoby.
Uzavření přihlášek je vždy týden před konáním akce.

Na kurzy je možné se přihlásit e-mailem na info@heliocentrum.cz.

Nácviky probíhají v terapeutickém a relaxačním prostoru Hélia v Korunovační 7, Praha 7 - Letná.