Centrum
pro duševní
zdraví

Základní techniky práce s tělem

Seminář zaměřen na nácvik jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků a na pomoc při zmírnění psychosomatických obtíží (svalové napětí, úzkost, trávící obtíže, nespavost, panické ataky a pod.).

Práce s tělem (bodyterapie) je souborem technik, které prostřednictvím těla pomáhají ovlivňovat naši psychiku a léčit ji. Propojením těla, emocí a myšlení se stáváme „kompletními“, lépe porozumíme vlastním potřebám a podporujeme lepší orientaci ve vnějším světě.

Prameny terapie orientované na tělo nacházíme v antice, ve staré orientální medicíně a přesahují do mnoha vědních oborů. V moderní medicíně se objevuje ve třicátých letech minulého století pojem psychosomatika. Ta zkoumá vnitřní i vnější psychické a společenské vlivy na zdraví člověka. Základy terapeutické práce s tělem položil W. Reich. Popsal různé druhy tělesných obran proti psychickému zranění primárních potřeb člověka. Tyto obrany ovlivňují chování, omezují schopnost prožitku a vyjadřování emocí.

Práce s tělem je postavena na sériích cviků, které pomáhají uvolňovat svalové napětí, prohlubovat schopnost soustředění, prožívat tělesnou zkušenost, přispívají k dosažení většího sebepoznání a k návratu k základním potřebám člověka.

Náplní semináře bude výuka souboru drobných terapeutických cvičení, které nám umožní dostat se při, nebo po stresové reakci organismu zpět do klidu a rovnováhy. Praxí osvědčená jednoduchá cvičení pomáhají lépe se cítit ve svém těle, zvýšit vitalitu, včas rozpoznat zátěžové situace a předcházet jejich negativním následkům jako jsou např. strach, úzkost, vnitřní nepohoda nebo chronické svalové napětí. Jednotlivá cvičení jsme rozdělily do několika skupin, postupně probereme ukázky cvičení z okruhu cviků kotvících, koncentračních, dechových, stabilizačních, na závěr semináře jsme zařadily i práci s napětím a krátkou relaxaci s využitím všeho již naučeného (přizemňovacích, dechových, stabilizačních i koncentračních cvičení).

Dobrým kontaktem se sebou samým můžeme zvýšit emoční odolnost a schopnost koncentrace.