Centrum
pro duševní
zdraví

Základní techniky práce s tělem

Seminář zaměřen na nácvik jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků a na pomoc při zmírnění psychosomatických obtíží (svalové napětí, úzkost, trávící obtíže, nespavost, panické ataky a pod.). Kontakt s tělesnou zkušeností přispívá k lepšímu a komplexnějšímu sebepoznání.

Práce s tělem je postavena na sériích cviků, které cíleně pracují s nadměrným svalovým napětím, prohlubují schopnost soustředění a zlepšují zakotvení v přítomnosti.

Náplní semináře bude výuka souboru drobných terapeutických cvičení, které nám umožní dostat se při, nebo po stresové reakci organismu zpět do klidu a rovnováhy. Praxí osvědčená jednoduchá cvičení pomáhají lépe se cítit ve svém těle, zvýšit vitalitu, včas rozpoznat zátěžové situace a předcházet jejich negativním následkům jako jsou např. strach, úzkost, vnitřní nepohoda nebo chronické svalové napětí.

Jednotlivá cvičení jsou rozdělena do několika skupin, postupně probereme ukázky cvičení z okruhu cviků kotvících-přizemňovacích, koncentračních, dechových, stabilizačních, na závěr semináře je zařazena i práce s napětím a krátkou relaxaci s využitím všeho již naučeného.

Všechny námi nabízené kurzy vedou lektorky Dagmar Jančová, psychoterapeutka orientovaná na práci s tělem především v krizových situacích a MUDr. Mira Babiaková. Pracuje se vždy v malé skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup.
Minimální počet účastníků pro kurz jsou 5 osoby.
Uzavření přihlášek je vždy týden před konáním akce.

Na kurzy je možné se přihlásit e-mailem na info@heliocentrum.cz.

Nácviky probíhají v terapeutickém a relaxačním prostoru Hélia v Korunovační 7, Praha 7 - Letná.

UKÁZKY ZÁKLADNÍCH CVIČENÍ

Grounding - uzemnění
vzpřímený, pohodlný a uvolněný sed na židli nebo postoj
kontakt celé plochy chodidel s podlaho
při nádechu pevný tlak proti zemi, při výdechu uvolnit
opakujeme několikrát
cvičení můžeme spojit s myšlenkou "mám pevnou půdu pod nohama, cítím oporu"
uvědomíme si, že nás zem podpírá bez jakýchkoliv podmínek
vnímáme rozdílné pocity při střídání napětí a uvolnění v těle

 

Antistresový dech
při nádechu počítáme v duchu do tří a při výdechu do pěti
při každém výdechu víc a víc uvolňujeme napětí v těle
opakujeme nejméně 10x
rychlost počítání přizpůsobíme naší přirozené frekvenci dechu, nesnažíme se jí změnit

 

Kotva - mapování prostoru
zavřeme oči
použijeme grounding
zklidníme dech, maximálně se koncentrujeme
vybavujeme si co nejvíce detailů z prostoru, kde se aktuálně nacházíme nebo který máme rádi
cvičení ukončíme pozvolným návratem do současné situace a prostoru