Centrum
pro duševní
zdraví

Základní techniky práce s tělem

Seminář zaměřen na nácvik jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků a na pomoc při zmírnění psychosomatických obtíží (svalové napětí, úzkost, trávící obtíže, nespavost, panické ataky a pod.). Kontakt s tělesnou zkušeností přispívá k lepšímu a komplexnějšímu sebepoznání.

Práce s tělem je postavena na sériích cviků, které cíleně pracují s nadměrným svalovým napětím, prohlubují schopnost soustředění a zlepšují zakotvení v přítomnosti.

Náplní semináře bude výuka souboru drobných terapeutických cvičení, které nám umožní dostat se při, nebo po stresové reakci organismu zpět do klidu a rovnováhy. Praxí osvědčená jednoduchá cvičení pomáhají lépe se cítit ve svém těle, zvýšit vitalitu, včas rozpoznat zátěžové situace a předcházet jejich negativním následkům jako jsou např. strach, úzkost, vnitřní nepohoda nebo chronické svalové napětí.
Jednotlivá cvičení jsou rozdělena do několika skupin, postupně probereme ukázky cvičení z okruhu cviků kotvících-přizemňovacích, koncentračních, dechových, stabilizačních, na závěr semináře je zařazena i práce s napětím a krátkou relaxaci s využitím všeho již naučeného.