Centrum
pro duševní
zdraví

Uvolňující cvičení dle W.Reicha

Wilhelm Reich byl významnou postavou světové psychoterapie. Je považován za zakladatele moderní bodyterapie.
Zdůrazňoval, že potlačování sebevyjádření se vedle psychických změn projevuje i somaticky a to chronickou svalovou tenzí. Ta může vyústit i ve změnu celkového držení těla a jeho blokád. Účelem tohoto blokování původně bylo vyhnout se bolesti a frustraci z prožívání překážek kladených prostředím.

Toto úzce souvisí se svalovým napětím, které se projevuje v sedmi prstencích svalového krunýře (oblast očí, úst, krku, srdce, bránice, břicha a pánve), ve kterých si tělo zvlášť intenzivně pamatuje zátěžové stavy již od prenatálního vývoje.

Tyto obrněné pruhy nazval pancířem a upozornil na výrazné narušení ekonomie energetických toků v těle - krev, lymfa, informační impulsy. Jejich poruchy vedou k omezení tělesných funkcí, patologickým změnám na orgánech a vzniku psychosomatických onemocnění.

Svalový pancíř vytváří svalové spasmy, tím zabraňuje životní energii volně proudit. Jeho původní ochranná funkce se stává omezující.

Podle druhu a příčin vzniku obranných mechanismů pojmenoval W. Reich základní charakterové typy. Podle jejich druhu pacienty analyzoval, ale zároveň přímo pracoval i na svalových prstencích se záměrem rozpustit struktury neurotického charakteru a obnovit přirozený autoregulující tok energie v organismu. Způsob jeho práce se nazývá vegetoterapie.

Cílem léčení je potvrzení přirozené (primární) osobnosti člověka v přesahu i odstranění nesvobodných a manipulujících tendencí ve společnosti. Na práci W. Reicha navázal Alexander Lowen, který charakterové struktury propracoval. Jeho typologie je v dnešní době známější a používanější.

Náplní semináře je krátká teorie vzniku napětí a blokád v těle, seznámení se s jednotlivými prstenci napětí a jejími projevy v psychosomatické oblasti. Následuje komplexní soubor cílené práce s uvolňováním hlubokého napětí v jednotlivých okruzích.

Všechny námi nabízené kurzy vedou lektorky Dagmar Jančová, psychoterapeutka orientovaná na práci s tělem především v krizových situacích a MUDr. Mira Babiaková. Pracuje se vždy v malé skupině o max. počtu 8 účastníků, s důrazem na individuální přístup.
Minimální počet účastníků pro kurz jsou 5 osoby.
Uzavření přihlášek je vždy týden před konáním akce.

Na kurzy je možné se přihlásit e-mailem na info@heliocentrum.cz.

Nácviky probíhají v terapeutickém a relaxačním prostoru Hélia v Korunovační 7, Praha 7 - Letná.