Centrum
pro duševní
zdraví

Mgr. Martina Klugerová

Moje cesta k psychoterapii nebyla přímočará, prošla jsem různými profesními oblastmi, které ovšem všechny zahrnovaly práci s lidmi. Po studiu ve Francii, na Filosofické fakultě v Limoges, jsem pokračovala na Pražské psychoterapeutické fakultě. A na půdě Pražské vysoké školy psychosociálních studií jsem začala prohlubovat znalosti psychologie, filozofie a vstoupila jsem do 5letého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru. Dále jsem absolvovala 2letý daseinsanalytický výklad snů, který mě velmi ovlivnil a při práci ho hojně využívám. Dalším vzdělávacím milníkem je 2letý výcvik v aktivních imaginacích, kurz krizové intervence a nyní procházím výcvikem v relaxačních technikách. Absolvovala jsem celou řadu dalších odborných seminářů, jako např.:

Od roku 2014 mám soukromou praxi v psychoterapeutickém centru Tilia v Praze a ve Strakonicích a také působím jako individuální výcvikový terapeut v daseinsanalytickém směru. Klienty provázím v práci s emocemi, sebepřijetím, v jejich nemoci či nemoci jejich blízkých, v nepříjemných situacích ve vztazích. Další oblastí, kterou s klienty otevírám je hledání odpovědí na otázky smyslu, jak se vyrovnat se svými nároky a s nároky ostatních, jak být sám sebou a neztratit druhé, mapování vlastních zdrojů, jak pracovat se stresem, syndromem vyhoření, problémy v pracovní sféře, úzkostnými a panickými stavy, depresí. Moje terapeutická práce zahrnuje rozhovor, imaginace, relaxační techniky, výklad snů.

Více info na www.terapietilia.cz

V Héliu vedu psychoterapeutickou skupinu.

Kontakty