Centrum
pro duševní
zdraví

Anna Kolmanová

zdravotní sestra

Narozena v roce 1986. V letech 2001- 2005 studovala na Střední zdravotnické škole v Rumburku.
Poté absolvovala Vyšší odbornou školu v Praze obor Diplomovaná všeobecná sestra (2006- 2010).

Pracovala na kardiologické interně s monitorovanými lůžky, ve stomatologii, na ECHO ambulanci,
diabetologické ambulanci, příjmové ambulanci a endoskopiích. Dále působila v Olivově dětské léčebně a
jako odběrová sestra v laboratoři.

V Héliu se stará o aplikace depotních injekcí, každou středu odpoledne.

Kontakt