Centrum
pro duševní
zdraví

Mgr. Jindra Blatnická

ko-terapeutka

Narozena v roce 1969 v Liberci. Vystudovala ošetřovatelství na 1. LF UK v Praze a pedagogiku + psychologii na PF UP v Olomouci. V letech 1997 – 2003 pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnicích, z toho 3 roky v Centru krizové intervence. Poté působila do roku 2012 jako odborná asistentka 1. LF UK. Od roku 2013 opět pracuje v PN Bohnice jako odborná asistentka hlavní sestry, kde se věnuje kvalitě poskytované péče a dalšímu vzdělávání sester. Současně pracuje jako terapeutka Centra krizové intervence a Linky důvěry. Má vlastní terapeutickou praxi.

Orientuje se především na práci s klienty s úzkostnou a depresivní symptomatologií. Dále na klienty v dlouhodobé stresové zátěži, v krizové životní situaci.

V Héliu vede terapeutickou skupinu.

Výcviky a kurzy:

1996 - Klinika ESET, Seminář Psychodynamika psychóz
1997 - Kurz telefonické krizové intervence
1998 - 2002 INSTITUT PSÝCHÉ, Pětiletý psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované psychoterapii
2003 - Institut RINO Noord - Holland, kurz vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví, v rámci mezinárodního projektu MATRA III
2004 - vzdělávací agentura Eurostaff, kurz odborné angličtiny pro zdravotnické profese
2010 - Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, seminář Časová osa

Další tvůrčí činnost:

2000-2003: mezinárodní projekt SOCRATES , spoluřešitel, projekt na podporu mobility studentů
2002-2005: mezinárodní projekt MATRA III, spoluřešitel, projekt na podporu vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví v ČR, tvorba studijních modulů, k dispozici v Centru rozvoje péče o duševní zdraví
2006: projekt JPD 3, vzdělávání sociálních pracovnic, kurz komunikace
2007: mezinárodní projekt MATRA NEDECZ, spoluřešitel, orientace na PBL (problémové učení)
2007: člen rady projektu Celoživotního vzdělávání sester v oblasti psychosociální rehabilitace a terénní práce v psychiatrii